Projekt

Jansson Mätkonsult AB

Projektnamn

Trummslagargården

Plats

Eskilstuna

Beställare

NCC

Beskrivning

Tillbyggnad äldreboende på 8000kvm

Utförande tid

2020-04 till pågående


Projektnamn

Järven

Plats

Katrineholm

Beställare

NCC

Beskrivning

Ny skola på över 10000kvm

Utförande tid

2020-04 till pågående


Projektnamn

Jakten

Plats

Nyköping

Beställare

Lindbäcks Bygg

Beskrivning

9st hyreshus

Utförande tid

2020-01 till pågående


Projektnamn

Myntan

Plats

Nyköping

Beställare

EKAB

Beskrivning

Nybyggnad av 3st lägenhetshus

Utförande tid

2019-04 till 2020


Projektnamn

Oxelösunds skola

Plats

Oxelösund

Beställare

NCC

Beskrivning

Nybyggnad av skola för över 500 elever

Utförande tid

2020-04 till pågående


Projektnamn

Kattugglan

Plats

Nyköping

Beställare

Total Projekt

Beskrivning

3st Hus a 60 lägenheter

Utförande tid

2018-04 till 2019-05


Projektnamn

Boklok

Plats

Gnesta

Beställare

Skanska

Beskrivning

12st friliggande villor

Utförande tid

2018-03 till 2018-10


Projektnamn

GC-vägar

Plats

Trosa

Beställare

NCC

Beskrivning

Tre ny GC-vägar

Utförande tid

2018-03 till 2018-08


Projektnamn

Block 7

Plats

Västerås

Beställare

NCC

Beskrivning

Grundläggning för nytt kraftvärmeverk

Panna, rökgasrening och turbin

Utförande tid

2018-01 till 2019-10


Projektnamn

Stormfågeln

Plats

Nyköping

Beställare

NCC

Beskrivning

Nybyggnation av två stycken 9 vånings punkthus a 80 lägenheter, ny tillfartsväg samt parkeringsytor

Utförande tid

2017-09 till 2019-09


Projektnamn

Talltullen

Plats

Katrineholm

Beställare 

NCC

Beskrivning

Nybyggnad av två rondeller, 1000m väg och 2000m GC-vägar

Utförande tid

2017-03 till 2018-01


Projektnamn

GC-tunnel

Plats

Nyköping

Beställare

NCC

Beskrivning

Nybyggnad av gångtunnel, anslutande betongtråg, nya busshållplatser och GC-vägar

Utförande tid

2017-02 till 2017-12


Projektnamn

Hästen

Plats

Katrineholm

Beställare 

NCC

Beskrivning

Nybyggnad av bostadshus

Utförande tid

2016-12 till pågående


Projektnamn

Facklan 8

Plats

Flen

Beställare

NCC

Beskrivning

Nybyggnad av skola på 5500m²

Utförande tid

2016-11 till 2018


Projektnamn

Reningsverk

Plats

Nyköping

Beställare

NCC

Beskrivning

Tillbyggnad av befintlig reningsverk

Utförande tid

2016-04 till 2016-11


Projektnamn

Käppalaförbundet

Plats

Lidingö

Beställare

NCC

Beskrivning

Nybyggnation av rötkammare, tillfartstunnel, pumprum, förbindelsetunnlar samt ny anläggning för högflödesrening.

Utförande tid

2016-01 till 2017-11-01